แฟรนไซส์ไอซ์กิโมศูนย์ภาคเหนือ,Moon ice cream

แฟรนไชส์ไอซ์กิโมบิงซู ศูนย์ภาคเหนือ, Moon icecream